Awarenes Presentatie Security + Privacy

€ 695,00

Deze presentatie is een combinatie van de security- en privacy-awareness presentaties. Deze presentatie duurt ongeveer 2 - 2,5 uur en behandelt naast de security-gerelateerde risico's ook de belangrijke aspecten met betrekking tot de AVG en datalekken. Deze presentatie geeft een compleet beeld en maakt duidelijk waarom security en privacy onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit maximaal 25 deelnemers. De genoemde prijs is per sessie, excl. BTW en reiskosten (45 ct/km)