Waarom is Awareness belangrijk?

Het gedrag van mensen in een organisatie is een belangrijke factor bij het bepalen van de security- en privacy-risico’s waaraan elk bedrijf blootstaat. De cijfers liegen niet: meer dan 70% van alle cyber-incidenten wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Niet alleen op het werk, maar ook thuis (privé) ben je veel online. Mensen die zeggen dat ze niet zo vaak “op internet” zitten zijn zich misschien niet bewust dat ze met hun Smartphone wel degelijk 24/7 online zijn. En iedereen die online is op internet loopt het risico op cybercriminaliteit. 

 

De meeste security/privacy incidenten en datalekken ontstaan doordat mensen onveilig met ICT-middelen en bedrijfsgegevens omgaan. Vaak zijn mensen in een organisatie niet bewust van de cyber-risico's waaraan ze blootstaan: hackers richten zich specifiek op de medewerkers van bedrijven. Het vergroten van het bewustzijn op het gebied van security en privacy is daarom voor iedere organisatie één van de belangrijkste maatregelen om cyber-risico's te verlagen, de bescherming van gegevens te waarborgen en om datalekken en (reputatie)schade te voorkomen.  

 

In een korte presentatie (ruim 9 minuten) leg ik uit waarom Security Awareness zo belangrijk is voor iedere organisatie.

Deze presentatie heb ik op YouTube gezet en is via deze link te bekijken:  https://youtu.be/FKe4KPvFakQ

 

Awareness campagnes en verandering van gedrag

Het vergroten van het bewustzijn (de awareness) op het gebied van security en privacy is één van de acties die je kunt nemen om te komen tot langdurige gedragsverandering en veilig gedrag van mensen. De awareness (bewustzijn) is echter niet de enige bepalende factor voor het gedrag van mensen. In de praktijk blijkt dat ook andere factoren zoals de motivatie en de omgeving waarin wordt gewerkt bepalend zijn voor het gedrag. Als we het gedrag van mensen willen veranderen en veiliger willen maken zullen we dus ook naar die andere factoren kijken. 

 

Met een op maat gemaakte Awareness campagne blijft informatiebeveiliging en privacy onder de aandacht van de mensen in uw organisatie. Dergelijke campagnes zijn gericht op verschillende lagen / afdelingen van een bedrijf. Op die manier creëer je de juiste cultuur op het gebied van informatie- en privacybescherming. 

 

Wat zijn de mogelijkheden?

Koch Consultancy biedt diverse mogelijkheden om het security- en privacy-bewustzijn van mensen in een bedrijf te vergroten. Een campagne bestaat uit diverse onderdelen die gedurende het verloop van de campagne planmatig  worden uitgevoerd. Awareness presentaties, E-learning modules en phishing-testen spelen hierin een belangrijke rol en maken het mogelijk om het effect van de awareness campagne in verloop van de tijd te meten.

 

Security Awareness platform

Een abonnement op het Security Platform geeft tegen lage kosten per medewerker toegang tot alle (50+) E-learning modules. Tevens biedt het platform de mogelijkheid om onbeperkt phishingtesten uit te voeren. Door middel van deze phishingtesten krijgt u goed inzicht in de gevoeligheid van de organisatie voor phishing. U houdt de medewerk(st)ers alert. Met diverse posters en cartoons wordt iedereen binnen de organisatie op een prettige, leuke manier herinnerd aan het belang van security en privacy.

 

Op de download pagina kunt u vrijblijvend diverse brochures en documenten downloaden over de activiteiten van Koch Consultancy.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op!

 

© 2023 Koch Consultancy

 

Koch Consultancy BV

Beetzlaan 5

3762 CA  Soest

Tel: 06-53233269