Awareness Presentatie Privacy

€ 495,00

Awareness presentatie van ongeveer 1.5 uur over de AVG privacywetgeving en datalekken. Wat betekent de AVG voor de medewerkers? Waarom is privacy zo belangrijk? Wat is een datalek en hoe kan je een datalek voorkomen? Wat is Phishing? Wat zijn veilige passwords? Wat moet je doen bij een datalek of bij een inzage-verzoek van een klant of relatie? Zeer interactief met veel voorbeelden en filmpjes ter illustratie. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit maximaal 25 deelnemers. De genoemde prijs is per sessie, excl. BTW en reiskosten (45 ct/km)