Webapplicatie Scan

Webapplicatie scan

Websites en webapplicaties lopen altijd beveiligingsrisico’s omdat deze richting het internet worden opengezet. Dat geldt ook voor alle netwerken waarmee webservers zijn verbonden. Afgezien van de risico’s die kunnen ontstaan door het gedrag van medewerkers of door verkeerd gebruik van code, zijn de webserver en de gehoste website vaak de eerste bron van beveiligingsrisico’s.

 

De Webapplicatie scan test uw webserverconfiguratie en webapplicatie op kwetsbaarheden. We brengen gevonden risico’s duidelijk in kaart en leveren een op de situatie toegespitst schriftelijk rapport op met concrete adviezen.

 

Aanpak

Bij de Webapplicatie Scan wordt een breed scala aan testprocedures ingezet om de webapplicaties diepgaand te onderzoeken. Er wordt getest volgens erkende teststandaarden zoals OWASP, OSSTM, CEH/LPT en WASC-TC. Door deze testmethodieken te volgen en óók creatief en out-of-the-box te testen, voegen we aan de standaardprocedure volop flexibiliteit toe om tot een gedegen eindresultaat te komen.

 

De websecurity experts maken gebruik van de meest professionele en beste commerciële scan engines die er op de markt zijn zoals Qualys, NetSparker, Acunetix, Tenable en Burp Suite Professional. Daarnaast zetten de experts Open Source software in zoals Kali, OpenVAS, WebSecurify, Arachni en Nmap.

Een Webapplicatie scan is opgedeeld in verschillende scans. Deze diepgaande, afzonderlijke scans geven samen een gedetailleerd inzicht in de beveiligingsstatus van de aangeboden online diensten.

 

U wilt meer informatie ontvangen over penetratie testen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

 


Ik wil graag meer informatie over de Webapplicatie Scan