• "New Hire" security awareness presentatie voor nieuwe medewerk(st)ers.
  • Zie voor meer informatie de tab "Voorlichting & Training"

Webshop

Om het makkelijk te maken een bestelling te plaatsen voor een Awareness presentatie (klassikaal / online) of een PACT-Privacy licentie kunt u gebruik maken van deze webshop.

U hoeft hiervoor niet direct af te rekenen, we nemen altijd eerst telefonisch contact met u op om de details te bespreken.  Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer en (indien van toepassing) de bedrijfsnaam. 

Online Awareness presentaties

Na ontvangst van uw bestelling voor een of meerdere presentaties wordt er contact met u opgenomen om de exacte datum/tijd van de presentatie(s) af te stemmen.  Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer. Tevens is er dan uiteraard de gelegenheid om eventuele speciale wensen / onderwerpen te bespreken die in de awareness presentatie meegenomen moeten worden. Denk in dit geval aan specifieke richtlijnen die binnen uw bedrijf gelden voor het gebruik van ICT-middelen of voor het opslaan van gegevens, clean desk policy, etc. U ontvangt vervolgens van ons de factuur voor het voorbereiden en het verzorgen van de bestelde Awareness presentatie. 

 

Met het groeiend aantal thuiswerkers worden Awareness presentaties steeds vaker online (als webinar) verzorgd.  

De online  presentaties kunnen worden ingezet voor alle medewerk(st)ers van een bedrijf waarbij onderwerpen aan bod komen als phishing, veilig password gebruik, AVG, nep-facturen, CEO-fraude, etc.
Dit zijn de onderwerpen waar iedereen tegenwoordig (op het werk én thuis!) 24/7 aan blootstaat. De online presentaties duren allemaal ongeveer 30-40 minuten. Er kunnen maximaal 40 personen per webinar meekijken. De genoemde prijs is per webinar en excl. BTW.

De webinars kunnen op 3 manieren worden verzorgd:
"Live": Het webinar wordt op een afgesproken dag/tijd verzorgd. Na het webinar is er gedurende 1 dag een replay beschikbaar (€ 199,50)
"automatisch": Een opname van een eerder verzorgd webinar wordt op een afgesproken dag/tijd herhaald (€ 29,95 per herhaling)
"On-Demand": Een webinar wordt vooraf opgenomen en is gedurende een week 24/7 beschikbaar. (€ 279,00)


Hieronder een overzicht van de beschikbare online awareness presentaties:

  • Phishing (e-mail, SMS, Telefoon, USB-stick)
  • Veilig gebruik van Passwords
  • Fraude (CEO-fraude, Tikkie-Fraude, Nepfacturen, Whatsapp-fraude)
  • AVG voor Management
  • AVG voor Medewerk(st)ers
  • Awareness Maand

Toelichting Awareness Maand:
Gedurende 4 weken iedere week een nieuwe (online) awareness presentatie die door alle medewerk(st)ers gedurende die week onbeperkt (24/7) bekeken kan worden.

Klassikale Awareness presentaties

Na ontvangst van uw bestelling voor een of meerdere presentaties wordt er contact met u opgenomen om de exacte datum/tijd van de presentatie(s) af te stemmen.  Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer. Tevens is er dan uiteraard de gelegenheid om eventuele speciale wensen / onderwerpen te bespreken die in de awareness presentatie meegenomen moeten worden. Denk in dit geval aan specifieke richtlijnen die binnen uw bedrijf gelden voor het gebruik van ICT-middelen of voor het opslaan van gegevens, clean desk policy, etc. U ontvangt vervolgens van ons de factuur voor het voorbereiden en het verzorgen van de bestelde Awareness presentatie. 

 

Awareness presentatie van ongeveer 1,5 uur over de cyber-risico's waaraan gebruikers van ICT-middelen tegenwoordig bloot staan. Zeer interactief, géén technisch verhaal, heeft voor velen reeds de ogen geopend. Onderwerpen: Internet, Social Media, verschillende vormen van phishing, veilig Password gebruik, CEO-fraude. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit maximaal 25 deelnemers. De genoemde prijs is per sessie, excl. BTW en reiskosten (45 ct/km)   

Awareness presentatie van ongeveer 1.5 uur over de AVG privacywetgeving en datalekken. Wat betekent de AVG voor de medewerkers? Waarom is privacy zo belangrijk? Wat is een datalek en hoe kan je een datalek voorkomen? Wat is Phishing? Wat zijn veilige passwords? Wat moet je doen bij een datalek of bij een inzage-verzoek van een klant of relatie? Zeer interactief met veel voorbeelden en filmpjes ter illustratie. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit maximaal 25 deelnemers. De genoemde prijs is per sessie, excl. BTW en reiskosten (45 ct/km)   

Deze presentatie is een combinatie van de security- en privacy-awareness presentaties. Deze presentatie duurt ongeveer 2 - 2,5 uur en behandelt naast de security-gerelateerde risico's ook de belangrijke aspecten met betrekking tot de AVG en datalekken. Deze presentatie geeft een compleet beeld en maakt duidelijk waarom security en privacy onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit maximaal 25 deelnemers. De genoemde prijs is per sessie, excl. BTW en reiskosten (45 ct/km)

Halve dag security awareness sessie

Na ontvangst van uw bestelling nemen we telefonisch contact met u op om de details te bespreken. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer. 

 

Deze sessie is geschikt voor alle medewerk(st)ers van een bedrijf / organisatie. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Het is een (niet-technische!) sessie en er is voldoende ruimte voor interactie en vragen stellen. Tijdens de sessie worden de deelnemers bewust gemaakt van de risico's op internet en leren ze het belang van veilig gedrag met ICT-middelen (PC's, Laptops, Printers, Smartphones, Tablets, etc.) en (bedrijfs)informatie (klantgegevens, bedrijfsgegevens).   

Management Workshop AVG

Na ontvangst van uw bestelling wordt er contact met u opgenomen om de exacte datum/tijd van de workshop af te stemmen.  Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer. Tevens is er dan uiteraard de gelegenheid om eventuele speciale wensen / onderwerpen te bespreken die in de awareness presentatie meegenomen moeten worden. U ontvangt vervolgens van ons de factuur voor het voorbereiden en het verzorgen van de bestelde workshop. 

 

Management Workshop AVG

€ 1.080,00

Management Workshop AVG

€ 1.080,00

Met deze workshop vergroten we het bewustzijn en creëren we draagvlak op het gebied van de Europese Privacywetgeving. (AVG / GDPR).

Deze workshop van 4 uur is speciaal ontwikkeld voor directie, lijnmanagement en afdelingshoofden die verantwoordelijk en/of betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. (Bijv. directie, compliance officers, financiële medewerkers, personeelszaken, juridische medewerkers, ICT-personeel).  Deze personen dienen goed op de hoogte te zijn van de Europese regels omtrent het beschermen en waarborgen van de privacy van persoonsgegevens in verband met de verplichtingen en de gevolgen voor de aansprakelijkheid, de auditability en de compliance. Er is geen specifieke voorkennis benodigd.
In verband met de interactiviteit maximaal 12 deelnemers. De genoemde prijs is per sessie, excl. BTW en reiskosten (45 ct/km)

PACT-Privacy

Na ontvangst van uw bestelling nemen we telefonisch contact met u op om de exacte licentievorm te bespreken. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer. Daarna ontvangt u van ons de factuur. Zodra de factuur is voldaan zal de licentie van PACT-Privacy worden vrijgegeven.

 

Online AVG Privacy administratie tool voor het opzetten en onderhouden van een complete AVG privacy administratie. Bevat alle informatie die voor de verplichte AVG privacyadministratie vastgelegd moet worden, zoals alle benodigde registers (verwerkingsregister, inzageregister, incidentenregister, toestemmingenregister), organisatie-informatie, beleid, maatregelen, verwerkersovereenkomsten, audits, etc.

 

Beschikbare licenties: 

Basic (1 administratie, 1 gebruiker): € 37 per maand

Lite (1 administratie, 2 gebruikers): € 49 per maand

Premium (2 adminstraties, 2 gebruikers): € 85 per maand

 

Extra gebruikers en/of administraties kunnen worden bijbesteld:

Extra administratie : € 25 per maand

Extra gebruiker: € 12 per maand

 

Abonnementen worden afgesloten voor 1, 2 of 3 jaar. Op meerjarige abonnementen gelden aantrekkelijke kortingen.