Nulmetingen

 

Security Awareness metingen: Inzicht in kennis & gedrag

Hoe informatiebewust zijn medewerkers binnen uw organisatie? Kunnen zij gemanipuleerd worden om gevoelige informatie af te geven? Security Awareness metingen geven u hierin inzicht. Technische oplossingen worden regelmatig getest. Test daarom ook de belangrijkste  factor in informatiebeveiliging: de mens. De Security Awareness metingen geven inzicht in het veiligheidsniveau van uw organisatie en het gedrag van medewerkers. Beveiligingsrisico’s komen aan het licht.

 

Rapportage

De uitgebreide rapportage geeft u inzicht in de resultaten per afdeling en onderwerp. Experts zullen de  onderzoeksresultaten voorzien van advies waarmee u gericht kan bepalen welke zaken rondom informatiebeveiliging, privacy- en Security-Awareness aandacht behoeven. Doordat de resultaten inzicht geven in de risico’s en mogelijke gevolgen helpt dit bij het creëren van draagvlak bij het bestuur en de directie. We komen de resultaten graag bij u bespreken.

 

 

Awareness nulmeting

Een nulmeting geeft u de basis voor meetbare gedragsverandering en actiepunten voor de toekomst.De nulmeting bestaat uit een online vragenlijst en generieke phishingmail. De vragenlijst bestaat uit een serie zorgvuldig samengestelde vragen over security gerelateerde onderwerpen, zoals alledaagse praktijksituaties die uw medewerkers op de werkvloer kunnen tegenkomen. De phishingmail meet hoeveel medewerkers een phishingmail openen en doorklikken. 

 

Social Engineering nulmeting

Kunnen uw medewerkers gemanipuleerd worden om vertrouwelijke informatie af te geven? Bij een Social Engineering onderzoek ervaren de medewerkers het gevaar. De Awareness nulmeting wordt dan uitgebreid met één of meerdere van de volgende testen: SMS-phishing, USB-test, Mystery Guest of telefonische phishing.  Op deze manier wordt er getest in hoeverre uw personeel:

  • Verleid kan worden om op links te klikken of bijlages te openen in een e-mail
  • Zorgvuldig omgaat met vertrouwelijke data en bestanden
  • Alert is, als gevraagd wordt om netwerk- en/of inloggegevens te delen
  • Op de hoogte is van bekende en minder bekende human hacking methoden

 

U wilt meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van een nulmeting? Laat dan hieronder uw reactie achter.

 


Ik wil graag meer informatie over nulmetingen.