Verlagen van cyber-risico's

Gepubliceerd op 4 april 2024 om 10:09

In een tijd waarin cyberdreigingen voortdurend evolueren en bedrijven steeds meer afhankelijk worden van digitale processen, is het waarborgen van de veiligheid van uw organisatie van cruciaal belang. Om dit goed te kunnen doen zijn diverse soorten maatregelen nodig. Iedere soort maatregel is belangrijk. Als je er een vergeet blijft een bedrijf kwetsbaar voor cybercriminaliteit.

 

 

Technische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de infrastructuur (netwerk, computers, printers, servers, etc.) beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf.

Organisatorische maatregelen zijn nodig om duidelijkheid te scheppen over hoe er binnen de organisatie met informatie en de beschikbaar gestelde ICT-middelen omgegaan wordt. Een doordacht security- en privacy-beleid bevat informatie over wat er van de medewerk(st)ers wordt verwacht en wat er wordt verstaan onder veilig handelen. Het geeft duidelijkheid voor alle mensen in de organisatie op het gebied van procedures, gedragscodes, incident-management, etc.

Tenslotte zijn er maatregelen nodig om de mensen in de organisatie bewust te maken van de cyber-risico’s waaraan ze blootstaan. Meer dan70% van alle cyber-incidenten wordt veroorzaakt door menselijk handelen. Dit onveilige gedrag wordt vaak veroorzaakt door mensen die onbewust zijn van de risico’s. Het vergroten van de security awareness is daarom een belangrijke maatregel.

Een effectieve manier om uw organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen is door te investeren in een solide Security Awareness training voor uw medewerk(st)ers. Als de medewerk(st)ers doorhebben op welke manier de cybercriminelen hun slachtoffers maken, zullen ze de aanvallen herkennen en er minder snel intrappen.

Koch Consultancy biedt een in-house Security Awareness training aan die is ontworpen om uw team te wapenen met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om cyberdreigingen te herkennen en te vermijden. Hier zijn vijf belangrijke voordelen van mijn 4-uur durende training:

 

1. Risicovermindering: Door uw medewerkers bewust te maken van de verschillende vormen van cyberdreigingen en hoe ze deze kunnen herkennen, vermindert u het risico op succesvolle aanvallen aanzienlijk. De training behandelt een breed scala aan onderwerpen, waaronder phishing, social engineering, malware, veilig gebruik van wachtwoorden, diverse vormen va internet-fraude en meer, en leert uw team hoe ze verdachte activiteiten kunnen identificeren en erop kunnen reageren.

 

2. Verhoogde veiligheidsbewustzijn: Veiligheid moet een tweede natuur worden voor uw medewerkers, en onze training helpt daarbij. Door hen te voorzien van informatie over de nieuwste bedreigingen en best practices op het gebied van beveiliging, vergroten we het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie. Dit stelt uw team in staat om proactief te handelen en potentiële beveiligingsrisico's te vermijden voordat ze een probleem worden.

 

 

3. Bescherming van vertrouwelijke gegevens: De waarde van vertrouwelijke gegevens kan niet worden onderschat en het beschermen ervan is van vitaal belang voor het voortbestaan van uw bedrijf. De training leert uw medewerkers dat de informatie die ze verwerken erg vertrouwelijk is en dat iedereen in de organisatie een stuk verantwoordelijkheid draagt om die informatie goed te beschermen, waardoor het risico op datalekken en inbreuken tot een minimum wordt beperkt.

 

4. Inpasbaar in de drukke agenda’s van medewerk(st)ers: De training duurt 4 uur en kan op 1 dag bij u aan huis worden verzorgd. Echter, in de meeste gevallen wordt de training verzorgd in 2 sessies van 2 uur met een aantal dagen tussenpose. Op die manier kan de informatie van de eerste sessie (2 uur) even “bezinken” en kunnen er vragen worden gesteld aan het begin van de tweede sessie van 2 uur. Dit wordt door de deelnemers erg gewaardeerd.

 

5. Return on Investment (ROI): Hoewel investeren in beveiligingstraining misschien een initiële kostenpost lijkt, kan het op de lange termijn aanzienlijke besparingen opleveren. Door het risico op cyberaanvallen te verminderen, minimaliseert u de kans op dure datalekken, downtime en herstelkosten. Bovendien kan een goed opgeleid en bewust personeelsbestand uw algehele operationele efficiëntie verhogen en de productiviteit verhogen. Bewust personeel maakt een organisatie weerbaar en dat verlaagt het aantal cyber-incidenten en datalekken.

 

Op de website van Kochconsultancy kunt u meer lezen over de mogelijkheden voor het vergroten van de security awareness van medewerk(st)ers. Wilt u meer weten over hoe de in-house Security Awareness training uw medewerk(st)ers en organisatie kan helpen beschermen tegen cyberdreigingen? Neem dan contact op via e-mail  (rob.koch@kochconsultancy.nl) voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvend consult. Ik beantwoord al uw vragen graag en help bij het ontwikkelen van een op maat gemaakt trainingsprogramma dat aansluit bij de specifieke behoeften van uw organisatie.

Samen kunnen we een sterker en veiliger digitaal ecosysteem opbouwen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.