• Nieuw: Halve dag (4 uur) Security awareness sessie en de "New Hire" awareness presentatie
  • Zie voor meer informatie de tab "Voorlichting & Training"

Awareness presentaties (Klassikaal)

Koch Consultancy verzorgt klassikale security- en privacy-awareness presentaties bij bedrijven aan huis. Dergelijke presentaties openen de ogen van mensen en zijn erop gericht de deelnemers bewust te maken en ze te stimuleren en motiveren naar veilig gedrag. Het voordeel van een klassikale sessie is dat de deelnemers direct hun vragen kunnen stellen en hun ervaringen kunnen delen met de andere deelnemers. Hierdoor ontstaan er vaak zeer leerzame gesprekken.

 

AWARENESS PRESENTATIE OVER SECURITY EN CYBERCRIMINALITEIT  

Duur: 1,5 - 2 uur

Aantal deelnemers: max. 25

Kosten: € 495 per presentatie voor maximaal 25 personen (excl. BTW en reiskosten)

 

Deze presentatie is bedoeld voor iedereen in de organisatie die met ICT-middelen en bedrijfsinformatie werkt. Het is een (niet-technische!) interactieve presentatie waarin we de mensen meenemen naar de wereld van het Internet en de bijbehorende risico’s en gevaren. We vertellen over het gebruik en de groei van het Internet en de manieren/methodes die door cybercriminelen worden gebruikt om achter bedrijfs- en persoonlijke informatie te komen. 

 

Onderwerpen die in deze presentatie besproken worden zijn onder andere Phishing en hoe je het beste gebruik kunt maken van (veilige) Passwords. Maar ook wordt het gebruik van social media besproken en de risico's van het plaatsen van informatie op Social Media. De verschillende vormen van fraude zoals Tikkie-fraude, CEO-fraude, nep- of spook-facturen, Whatsapp-fraude, QR-fraude) . Daarna komen de maatregelen aan bod die je kunt nemen. Uiteraard geven we een aantal handvatten mee voor op de eigen werkplek.

 

Het is een informele presentatie, vol met voorbeelden, filmpjes en veel interactie. Deze presentatie is een eye-opener voor velen geweest. Het laat de mensen nadenken over de informatiebeveiliging, zowel op het werk als thuis in de privé omgeving. Het maakt de mensen bewust van de risico's waardoor ze zich veiliger gaan gedragen. In verband met de interactiviteit kunnen aan deze presentatie maximaal 25 personen deelnemen.

 

 

AWARENESS PRESENTATIE PRIVACY (AVG – DATALEKKEN – PHISHING)

Duur: 1,5 - 2 uur

Aantal deelnemers: max. 25

Kosten: € 495 per presentatie voor maximaal 25 personen (excl. BTW en reiskosten)

 

Deze presentatie is bedoeld voor iedereen in een bedrijf die gewend is te werken met persoonsgegevens (management, afdelingshoofden, medewerkers). Tijdens deze presentatie leggen we uit wat de AVG/GDPR en de meldplicht datalekken voor het bedrijf en alle medewerkers betekent. Een bedrijf komt in contact met de Autoriteit Persoonsgegevens als er een datalek ontstaat. We leggen daarom uit wat datalekken zijn, hoe ze ontstaan, hoe je de kans op datalekken kunt verlagen en wat je moet doen als je een datalek hebt veroorzaakt. Omdat phishing e-mails vaak verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van een datalek behandelen we dit onderwerp ook, tonen veel voorbeelden van phishing e-mails en leggen we uit hoe phishing technieken (via e-mail, telefoon en Social Media) door cybercriminelen worden ingezet om via de medewerkers bij bedrijven binnen te dringen. In verband met de interactiviteit kunnen aan deze presentatie maximaal 25 personen deelnemen.

 

AWARENESS PRESENTATIE (MIX SECURITY-PRIVACY)

Duur: 2 - 2,5 uur

Aantal deelnemers: max. 25

Kosten: € 695 per presentatie voor maximaal 25 personen (excl. BTW en reiskosten)

 

Deze presentatie is een combinatie van de eerder genoemde security- en privacy-awareness presentaties. Deze presentatie duurt ongeveer 2 - 2,5 uur en behandelt naast de security-gerelateerde risico's ook de belangrijke aspecten met betrekking tot de AVG en datalekken. Deze presentatie geeft een compleet beeld en maakt duidelijk waarom security en privacy onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tegen geringe meerkosten is het mogelijk om specifieke onderwerpen in de presentatie in te voegen. Denk hierbij aan specifieke gedragsregels / procedures / richtlijnen die gebruikt worden. (Opslag beleid, clean desk policy, Code of Conduct, Thuisgebruik van apparatuur, BYOD, Gebruik van openbaar WIFI, etc.) In verband met de interactiviteit kunnen aan deze presentatie maximaal 25 personen deelnemen.

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Reiskosten worden in rekening gebracht @ 45 cent per gereden km. 

 

U kunt hieronder een aantal documenten downloaden over de Awareness Presentaties:

Leaflet Awareness Presentaties
PDF – 374,7 KB
Prijsinformatie awareness presentaties per 1-11-2021
PDF – 176,2 KB

 

U wilt meer informatie ontvangen over de Awareness presentaties? Laat dan hieronder uw reactie achter.

 


Ik wil graag meer informatie over awareness presentaties